Köp av dvärgget

Allmän information till köparen

Vi har SE-nr 73 711 och deltar i Djurhälsovårdens CAE-program. Besättningen har status C3. Vi skickar in prover för parasitbekämpning varje år, så man vet om getterna behöver avmaskas.

SE-nr

För att kunna köpa dvärggetter måste man ha ett SE-nummer. Har man inte det så får man det genom Jordbruksverket, se LÄNKAR. Man anmäler då var man ska ha sina getter. Det är inte krångligt, utan görs främst i syfte att kunna spåra eventuell smitta av sjukdomar hos olika djur i landet. Blankett för att göra en anmälan om att man ska ha getter på sin gård finns att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida. Gå in på fliken "Djur", sedan på "Får och getter". Klicka dig vidare på "Produktionsplatsnummer". Blanketten heter "Anmälan djurinnehav". Faxar man in ansökan får man ett SE-nummer inom en vecka, om man ringer in för att få veta sitt SE-nummer. Skickar man ansökan med post tar det lite mer än en vecka. Med ansökan ska man skicka en karta där man markerar var djuren ska gå. Har man inte en sådan, kan man komplettera med den senare.

 

Stalljournal

I en stalljournal fyller man i när djur kommer till eller lämnar en produktionsplats. Där skriver man också i när och vilka läkemedel djuren fått (t ex avmaskningsmedel). Stalljournaler går att beställa på Jordbruksverkets hemsida, se LÄNKAR.

 

Köp

Vill man tinga en killing betalar man handpenning på 400 kr. (Återfås ej om man ångrar sig.)

Vid köpet är killingen öronmärkt och behandlad mot ohyra. CAE-intyg, stamtavla, transportdokument och skrivet kvitto medföljer. Man måste också rapportera förflyttning av getter till Jordbruksverket i samband med köpet, det görs när geten hämtas av köparen. Vi har dessa blanketter och kan ordna det vid hämtning.

 

Att välja dvärgget; bock, get eller avelspar?

Ska man ha getterna till sällskap eller bete är det vanligt att köpa kastrerade bockkillingar som kan gå tillsammans, eller kastrerad bock/bockar och honkillingar. Man kan också ha okastrerade bockar tillsammans, om det inte finns någon get i närheten. Kastrerade bockar luktar något mindre än okastrerade, men dvärggetter luktar mindre överhuvudtaget, i jämförelse med större raser. 

Vanligtvis kan vi inte sälja obesläktade avelspar, eftersom vi bara har en avelsbock. Ibland köper vi in obesläktade avelsbockar (killingar) från andra uppfödare (beroende på efterfrågan). De kommer då att kosta mer än bockar som föds hos oss, på grund av extra kostnader för transporten hit (1 200 - 2 000 kr).

Getter är flockdjur och mår inte bra om de är ensamma. Bäst mår de om de är tillsammans med andra getter. Ibland fungerar även får eller hästar som sällskap.

Tvixie